skip to Main Content

Wat doet stichting IN Gebaren?

IN Gebaren overbrugt de kloof tussen dove/slechthorende en horende mensen. IN Gebaren versterkt de positie van doven en slechthorenden in de samenleving. Dit doen we door het aanbieden van consultancy, trainingen en workshops aan zowel (horende) organisaties en individuen als aan (gebarentalige) doven en slechthorenden.

IN Gebaren werkt samen met dove en slechthorende professionals die de dove en slechthorende doelgroep door en door kent, van binnen én buiten. Door samen te werken met IN Gebaren heb je al een stap gezet in het inclusief werken.

Voor gebarentalige doven en slechthorenden en hun (horende) familie biedt IN Gebaren twee projecten aan, die zich richten op voorlichting en empowerment:

  • Familie in Gebaren
  • Identiteit in Gebaren

Horende organisaties kunnen deelnemen aan deze 2 projecten voor toegankelijkheid en inclusie:

  • Musea in Gebaren
  • Gezond in Gebaren

Het videoteam van IN Gebaren is er voor iedereen. Video in Gebaren produceert video’s voor toegankelijke informatie in NGT.

Tot slot bundelt IN Gebaren de krachten met andere organisaties om lobby te voeren bij beleidsmakers, partners en de politiek. Ook deelt IN Gebaren kennis en informatie via social media en onze website.

Back To Top
Skip to content